Vad är brott? Stockholm som brottsplats.

Brott är en samling handlingar som i olika grad innebär en kräkning av moraliska regler och sociala normer i samhället. I juridisk mening är brott gärningar som står i strid med lagen och för vilka det finns olika typer av straff.

Enligt Bibelns skapelseberättelse blev Adam och Evas äldste son Kain världens första brottsling när han dräpte sin bror Abel. Motivet till den dödliga konflikten var avundsjuka och straffet blev förvisning ur Paradiset. Orsaken till rivaliteten mellan bröderna var Gud som även agerade domare i målet. Under lång tid fanns det både en kyrklig och världslig rättskipning för människan att förhålla sig till.

Storstadsområden har alltid inneburit en ökad risk för att utsättas för brott och Stockholmsregionen ligger i topp i Sverige. Men historiskt sett lever vi ändå i en tid med större trygghet och mindre skäl till oro. På senare tid har antalet mord och dråp visserligen ökat en aning men sett till per 100 000 invånare har det statistiskt sett legat på ungefär samma nivå sedan 1750-talet. Vid samma tiden började ändrades synen på bestraffning, bland annat avskaffades dödstraffet för flera typer av brott. Så när straffen mildrades sjönk antalet våldsbrott.

Brottsliga handlingar både fascinerar och skrämmer. Samtidigt har vår syn på brott, brottslingar och bestraffning förändrats. Allt det här är något att fundera över under en promenad i Stockholm. Det kan du göra i vår Cityquizwalks Tema: Brott Norr där du i en frågesport från Gamla stan och genom City till Vasastan passerar en rad platser för olika brott som har begåtts genom århundrandena.

Det finns numera även en Cityquizwalks Tema: Brott Söder som börjar på Slussen och går via västra och östra Södermalm till Ringvägen.