Köpvillkor

Personuppgifter: När du anger dina personuppgifter godkänner du att vi lagrar dem i butikens kundregister för att på bästa sätt kunna hantera dina beställningar och förfrågningar. Personuppgifterna används också för att kunna kontakta dig samt för att kommunicera kring information, marknadsföring  och erbjudanden via SMS och mejl. Behandling av personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen GDPR och du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ta del av, ändra eller radera uppgifterna. När Cityquizwalks Stockholm AB (559256–4826) inte längre har laglig grund (t ex bokföringslagen, avtal, samtycke, berättigat intresse etc) enligt Dataskyddsförordningens (GDPR) sjätte artikel för att behandla personuppgifterna raderas de. I de fall då kunder har köpt en City Quiz Walk av återförsäljare kan behandling av personuppgifter även komma att hanteras av respektive återförsäljarföretag. Läs vår integritetspolicy

Privatperson: Priser på webbplatsen samt i butiken anges i svenska kronor (SEK) och är inklusive 25% moms. Vi reserverar oss för prisändringar orsakade av ändrat inköpspris för teknik och andra tjänster från leverantör, förändrade valutakurser, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

Företag: Exempel på kostnad för när tjänsten används som en samlad företagsaktivitet anges på sidan City Quiz Walks Företag i svenska kronor (SEK) och är exklusive 25% moms. Företagsaktiviteter tas fram, levereras och faktureras separat. Vi reserverar oss för prisändringar orsakade av ändrat inköpspris för teknik och andra tjänster från leverantör, förändrade valutakurser, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

Leverans/Retur: Köpet består av en loginuppgift till vår webbplats som skickas via mejl till den mejladress köparen har angivit vid beställningen. Leveransen är automatisk och sker normalt inom några minuter. Varan kan inte returneras och när frågesporten är genomförd (eller om man väljer att logga ut från webbplatsen under frågesporten) är loginuppgiften förbrukad. 

Ångerrätt/Avbokning: Med stöd i svensk lag om köp av påbörjad tjänst gäller ångerrätten inte vid köp av City Quiz Walks (stadsvandringar som frågesport i mobilen) då varan består av ett digitalt innehåll (loginuppgift med Username och Password) som levereras direkt via sms och mejl till beställaren och används vid ett tillfälle. Av samma skäl kan tjänsten inte heller avbokas. “Konsumenten har inte rätt att ångra köpet om den elektroniska leveransen av digitalt innehåll har inletts under ångertiden med konsumentens samtycke och konsumenten har informerats om att han eller hon då saknar ångerrätt.” Läs mer hos Konkurrens- och konsumentverket under Digitala tjänster

Presentkort: Presentkortet levereras till köparen som en PDF med en unik rabattkod och kan mejlas eller skrivas ut och överlämnas till mottagaren. Presentkortet är giltigt i 12 månader från köpet, alltså det datum då mejlet med rabattkoden mejlades till köparen. Läs mer om Presentkort

Försäkring: Kunden använder sin egen mobil för att genomföra aktiviteten och rör sig i en storstadsmiljö med allt vad det innebär med trafik, avspärrningar etc och ansvarar därmed själv för sitt eget försäkringsskydd i form av hemförsäkring, personförsäkring, familjeförsäkring, olycksfallsförsäkring eller liknande. 

Reklamation: Om du vill reklamera tjänsten på grund av tekniskt fel måste det ske inom skälig tid efter leveransen. Vid återbetalning av köp återbetalas beloppet enligt det betalsätt du har valt. Du kan också välja att istället få ett tillgodokvitto (rabattkod) på en ny City Quiz Walk vid ett annat tillfälle. Meddela oss via mejl om du väljer det alternativet så får du en unik rabattkod som du kan använda i butiken. Summan motsvarar priset vid köptillfället och vad vi utöver det har kommit överens om.

Immateriella rättigheter: Allt innehåll i vår webbshop samt här på vår webbplats till exempel text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och programvara ägs och/eller licensieras av operatören. Visuellt material är antingen egna fotografier/bilder, inköpta royaltyfria fotografier/bilder från bildbanker eller fotografier/bilder som upphovsman har gjort tillgängliga genom separat överenskommelse eller som ligger under licensvillkoren för Creative Commons CC BY (Attribution)/CC BY SA (Share Alike) eller Public Domain. Eventuell upphovsman och/eller bildlänk och andra källor finns förtecknade hos Cityquizwalks Stockholm AB och kan fås på begäran. Bildmaterial kan efter överenskommelse även förekomma på webbplatser hos företag som är samarbetspartner med Cityquizwalks Stockholm AB. 

Force Majeure: City Quiz Walks – stadsvandringar som frågesport i mobilen – är en onlinetjänst som används utomhus i stadsmiljö. Tjänsten är beroende av att internet och överföring av signaler fungerar. Underlåtelse eller försening från operatörens sida (internet och/eller mobiloperatör) i samband med de egna tjänsterna ska inte anses vara ett brott mot dennes skyldigheter gentemot dig om ett tekniskt fel inträffar som ligger utanför vår kontroll. Det kan till exempel handla om förseningar eller driftstörningar på internet, hos webbhotellet eller telekommunikationsnätverket, tredje parts bristande efterlevnad eller eventuell annan liknande orsak som ligger bortom vår rimliga kontroll.