Integritetspolicy

Integritetspolicy för City Quiz Walks Stockholm AB

Din personliga integritet är viktig och vi vill att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter ansvarsfullt och enligt GDPR.

Du har via ett formulär på vår webbplats, i vår webbutik eller vid direktkontakt (mejl/telefon/sms/post/möte) med oss lämnat nödvändig information till City Quiz Walks AB för att kunna ställa frågor och/eller köpa våra tjänster/produkter eller be om en offert.

Den typ av personuppgifter det handlar om är oftast begränsad till namn, adress, mejladress och mobilnummer. Vilken information vi har om dig beror på hur och varför kontakten har uppstått. Vi säljer aldrig dina personuppgifter och i de fall vi delar dem med tredje part är det med din vetskap eller på din begäran, till exempel när vi föreslår och förmedlar kontakt med en samarbetspartner.

Personuppgifterna används med hänvisning till Dataskyddsförordningens (GDPR) sjätte artikel:

  • Samtycke
  • Avtal
  • Laglig grund (bokföringslagen etc.)
  • Berättigat intresse*

* T ex erbjudande om information om våra tjänster, prenumerationer eller inbjudningar till evenemang.

Personuppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Vi vidtar rimliga åtgärder för att hålla informationen aktuell och har rutiner för att gallra bort felaktiga eller överflödiga personuppgifter. Enligt GDPR har du när som helst rätt att få se, rätta eller stryka dina personuppgifter. Ta då kontakt med oss!

När det gäller cookies kan du ställa in din webbläsare så att den slutar acceptera nya cookies, skickar ett meddelande när du får en ny cookie, inaktiverar befintliga cookies samt utelämnar bilder.

Uppgifter till personuppgiftsansvarige: Cityquizwalks Stockholm AB (559256-4826) med postadress Åsögatan 56, 118 29 Stockholm. Mejla oss på shop@cityquizwalks.se