Gamla stan har en levande hantverkstradition

“Stockholm är den namnkunnigaste köpstaden i Sveriges rike, ja i hela Norden. Dit komma människor av alla folk och nationer, mest dock från nedre Tyskland, och bliva upptagna bland stadens borgerskap…”. Så beskrivs Stockholm av Olaus Magnus i hans “Historia om de nordiska folken” från 1555.

Staden hade då hunnit fylla 300 år och hade lämnat medeltiden bakom sig. Näringslivet präglades framför allt av den internationella handeln och kontakterna med andra länder. Inom landet pågick handel mellan olika landsdelar och regioner. Och inom stadsgränserna skedde ett brett utbyte av varor och tjänster mellan stadens invånare.

Kartan är den äldsta kända över Stockholm, den är inte daterad men tros visa staden i mitten av 1500-talet eller möjligen tidigt 1600-tal. Här bodde då ungefär ca 8 000 människor och en stor mängd kreatur. Utöver utländska köpmän och svenska krämare som sålde varor i handelsbodar fanns det en lång rad yrkesutövare och hantverkare som skinnare, svärdslipare, pärlstickare och köttmånglare. 

De utländska köpmännen höll till i de östra och sydvästra delarna av staden medan lokala köpmän samt hantverkare höll till i den östra delen samt framför allt i kvarteren runt Stortorget. De yrkesgrupper som tillhörde skråämbeten måste avlägga ett mästarprov för rätten att få utöva sitt yrke. Skräddarna tillhör det äldsta skrået följt av timmermän, skomakare, smeder, murare och guldsmeder. 

Hantverkstraditionen lever fortfarande kvar i Gamla stan. Därför har vi skapat Cityquizwalks Tema: Hantverkare där du kan upptäcka andra delar av Gamla stan, besöka hantverkarnas butiker och ateljéer och lära dig mer om deras fascinerande yrken.