Gamla stan Tema Hantverkare

0%

Mälartorget skapades i mitten av 1800-talet och blev 1869 en allmän försäljningsplats för varor som kom till staden med ångbåt. Sveriges första permanenta saluhall byggdes här 1875. Köttorgshallen hade 64 salustånd och utökades med Munkbrohallen som hade 42 salustånd. Båda saluhallarna revs på 1950-talet inför bygget av tunnelbanestationen. Under lång tid var Mälartorget en av de platser där man slängde sopor och tömde latrintunnor. Vad kallades de personer som under medeltiden hade till uppgift att förhindra att orenligheter kastades direkt i vattnet?

Lennart af Petersens 1952 (Stadsmuseet)
Rätt/Right Fel/Wrong

Visste du att…? Skarn är ett äldre ord för ”orenligheter”. Det var främst fastighetsägarna som ansvarade för renhållningen i stan. I stadslagen från 1350 skärptes reglerna: ”Den som ej rengör sina gator till den dag, som fogden och rådsmännen förelägga, böte tre örar penningar till tvåskifte mellan konungen och staden.” Den som ansvarade för kreaturshållningen i staden kallades ”fäbagge” medan ”sumprunkaren” höll fångad fisk vid liv genom att hålla fisksumparna i rörelse.

Mälartorget 1908 (Stadsmuseet)
Rätt/Right Fel/Wrong

Gå Schönfeldts gränd upp till Lilla Nygatan, sväng vänster och gå fram till Gamla Stans Cykel på Lilla Nygatan 10.

Rätt/Right Fel/Wrong

Gamla Stans Cykel grundades 1917. Efter mer än 100 år på Stora Nygatan har den familjeägda cykelverkstaden flyttat hit. Butikens profil har alltid varit tradition och hantverk och man har specialiserat sig på ett litet urval kvalitetsmärken. Cykeln utvecklades i början av 1800-talet och till en början sparkade sig cyklisten fram sittande. Senare placerades pedaler på framhjulet och för att kunna få upp hastigheten gjordes det främre hjulet större. Dessa ”höghjulingar” blev populära i England på 1870-talet. Vad kallades de där?

Rätt/Right Fel/Wrong

Visste du att…? Den stora skillnaden på storleken mellan framhjul och bakhjul påminde om de två brittiska mynten ”penny” och ”farthing”. Men det var svårt att hålla balansen på en höghjuling och 1885 lanserades säkerhetscykeln med två jämnstora hjul samt pedaler och en kedja på bakhjulet. Hos Gamla Stans Cykel har man en förkärlek för kvalitetscyklar som Brompton, Pashley, Skeppshult, Pilen och Pelago.

Rätt/Right Fel/Wrong

Fortsätt fram till Postmuseum på Lilla Nygatan 6.

Rätt/Right Fel/Wrong

Under medeltiden skickades meddelanden med kurirer men tjänsten användes främst av överklassen som kunde läsa och skriva. Postverket startades 1636 på initiativ av Axel Oxenstierna och längs de stora allmänna vägarna utsågs bönder till ”postbådh”. Det var mottagaren som betalade för försändelsen men det ändrades när frimärken infördes 1855. Sveriges internationellt sett mest kända frimärke är ”Gul tre skilling banco”, varför?

Larssons ateljé (Stadsmuseet)
Rätt/Right Fel/Wrong

Frimärket med valören 8 skilling banco var gult medan 3 skilling banco var grönt så frimärket är tryckt i fel färg. Det är stämplat 1857 i Kopparberg men misstaget upptäcktes först 1885 när en fjortonårig pojke vid namn Georg Wilhelm Backman hittade frimärket och sålde det till en frimärkshandlare för 7 kronor. Det unika frimärket har bytt ägare flera gånger genom åren, 1998 betalade en privat samlare 15 miljoner kronor för det.

Wikipedia
Rätt/Right Fel/Wrong

Sväng höger in på Yxsmedsgränd och gå fram till hörnet Stora Nygatan.

Rätt/Right Fel/Wrong

Det finns flera gator i Gamla stan som har fått sitt namn efter yrken. Yxsmedsgränd är ett exempel på det. Då yxsmeder hade ett nära samarbete med timmermän och de flesta trähusen låg närmast vattnet höll flera yxsmeder till på den är gatan. Är påståendet sant eller falskt?

Rätt/Right Fel/Wrong

Påståendet är falskt. Yxsmedsgränd hette tidigare Olof Biurs gränd efter en tomtägare men han var borgmästare. Från 1612 kallas gatan Yskemesgränd efter en annan tomtägare, Jörenn Yskemes. Hans efternamn betyder ”nattvaktare” på finska och estniska, och det var också hans yrke. Men uttalet av gatunamnet förvrängdes och sedan mitten av 1600-talet har gränden kallats Yxsmedsgränd.

Yxsmedsgränd 1896 (stadsmuseet)
Rätt/Right Fel/Wrong

Efter flytten till Stockholm 1841 fick hon arbete som översättare för ett bokförlag. Samma år anställdes hon på Aftonbladet som Sveriges första kvinnliga journalist. Utöver musik-, teater- och litteraturkritik skrev hon flera socialreportage om fattigdomen i Stockholm. Senare gav hon ut flera böcker samt komponerade musik. I mitten av 1800-talet bodde hon på Stora Nygatan 21. Vad hette hon?

Rätt/Right Fel/Wrong

Fortsätt Stora Nygatan fram till Sven Vintappares gränd, sväng höger och gå fram till Skomakeri Framåt på Sven Vintappares gränd 2A.

Rätt/Right Fel/Wrong

Skomakare är ett av de äldsta hantverksyrkena. Här på Sven Vintappares gränd ligger Skomakeri Framåt där man tillverkar måttbeställda handgjorda skor samt utför skoreparationer. Man driver även det ideella skoprojektet RePair tillsammans med Stockholms Stadsmission samt ger kurser i skovård. Det finns ett vanligt uttryck som kommer från ett moment inom skomakeri, vilket då?

Rätt/Right Fel/Wrong

Visste du att…? Att ”pinna på” är att sträcka och forma lädret runt lästen och spika fast det i botten på lästen för att sedan låta det torka och forma sig till en sko. Skomakeri Framåt startades 1945 av Bengt Karlsson vars far Albert och farfar Adam också var skomakare. Även Bengts söner Leif och Göte var skomakare. Sedan 2003 drivs skomakeriet vidare av Carina Eneroth och Åsa Rasmussen.

Rätt/Right Fel/Wrong

Fortsätt upp till Västerlånggatan, sväng höger och promenera söderut. Även om butikerna har ändrats finns flera äldre butiksskyltar kvar. Läs nästa fråga under promenaden bort till Kåkbrinken.

Rätt/Right Fel/Wrong

I mitten av 1900-talet fanns det ett tjugotal kappaffärer bara på Västerlånggatan som därför kallades ”kappgatan”. August Magnusson AB startades 1860 och tio år senare öppnade fransmannen Emil Guiron sin kappaffär som senare drevs vidare av hans änka. Butiken stängde 2015 men butikskylten ”Emil Guirons Enka” finns kvar. Åströms butik har anor från 1911 och har drivits av samma familj i över 50 år. Färdigsydda kläder kom på 1800-talet men handeln med konfektion tog fart först efter 1834, varför?

Lennart af Petersens (Stadsmuseet)
Rätt/Right Fel/Wrong

Gå Kåkbrinken upp till Stortorget.

Rätt/Right Fel/Wrong

Från 1350-talet gällde Magnus Erikssons stadslag. Här på Stortorget stod kåken, den offentliga skampålen, som var bödelns arbetsplats. Bödeln rekryterades genom att en dödsdömd brottsling benådades. Men då bödlarna ofta återföll i brott måste nya bödlar utses. Från 1634 ändrades förvaltningen och istället anställdes bödeln av staden. Den förste som fick jobbet som stadens bödel hade tidigare ett annat yrke, vilket?

Kungliga Biblioteket
Rätt/Right Fel/Wrong

Från Stortorget, gå in på Skomakargatan och gå fram till Mannerståls Herrfrisering på Skomakargatan 28.

Rätt/Right Fel/Wrong

För barberarna på Mannerståls Herrfrisering är hårvård ett ädelt hantverk. Här kan kunderna unna sig en klassisk Royal Shave med knivrakning och varma handdukar. En medeltida yrkeskollega var bardskäraren Berends von Borken som var verksam i Stockholm på 1470-talet. Utöver rakning behandlande han även sår, åderlät mot sjukdomar, skar bort bölder och drog ut tänder. I krig fungerade barberaren som fältskär och amputerade armar och ben på skadade soldater och officerare. År 1911 infördes en lag i Sverige som förbjöd en viss vara men herrfrisörer kunde ansöka om tillstånd för försäljning. Vilken vara handlade det om?

Rätt/Right Fel/Wrong

Visste du att…? Med preventivlagen 1911 blev det förbjudet att använda, upplysa om eller sälja preventivmedel. Myndigheterna ansåg att det motverkade giftermål, minskade barnafödandet och gynnade lösa förbindelser. Men preventivmedel var efterfrågade och att herrfrisörer kunde få tillstånd att sälja kondomer kan bero på frisöryrkets historiska kunskaper inom sjukvård. Preventivlagen avskaffades 1938.

Rätt/Right Fel/Wrong

Fortsätt Skomakargatan fram till Tyska brinken, sväng vänster och fortsätt fram till Kindstugatan 11.

Rätt/Right Fel/Wrong

Fram till 1800-talet var scenartister ofta av utländskt ursprung. Skådespelaren Petter Stenborg bildade på 1750-talet ett teatersällskap som turnerade runt i Sverige och gav föreställningar på svenska. I Stockholm uppträdde de i olika teaterlokaler, bland annat Vindskupan på Kindstugatan 11. Svenska Dramatiska Teatern inrättades 1787 som nationalscen i ett hus vid Slottsbacken. Vem hade skrivit ett av de stycken som spelades vid premiären?

Martin Rudolf Heland
Rätt/Right Fel/Wrong

Fortsätt Kindstugatan fram till den öppna platsen som kallas Brända tomten.

Rätt/Right Fel/Wrong

Stockholm fick sin första brandförordning 1661 som krävde att fastighetsägarna hade tillgång till brandredskap samt vattenfyllda tunnor utanför porten. Tornväktare höll utkik från kyrktornen och ringde i kyrkklockorna vid eldsvåda för att informera om var i staden det brann. Stockholmarna fick sedan hjälpas åt med brandsläckningen. På den här tomten stod ett hus som brann ner 1728, därav namnet Brända tomten. Vilket år fick Stockholm en yrkesutbildad brandkår?

Rätt/Right Fel/Wrong

Från Brända tomten, gå fram till Köpmangatan, sväng vänster och gå fram till Studio Barbara Bunke på Köpmangatan 10.

Rätt/Right Fel/Wrong

Produktion av papper från växtfiber utvecklades i Kina för ungefär 2 000 år sedan och fram till mitten av 1800-talet tillverkades papper för hand. Det är en konstart med många arbetsmoment. Barbara Bunke är utbildad bokbindare och kalligraf. Som papperskonstnär använder hon sig av flera olika tekniker. Sin pappersbutik startade hon 1991 men då låg den tvärs över gatan. Om ett pappersark väger 100 gram, vilken storlek har det då?

Rätt/Right Fel/Wrong

Visste du att...? Våren 1999 klev två kvinnor från UNICEF in i pappershandeln på Köpmangatan. Det blev början på ett långt samarbete. Över 100 miljoner av Barbara Bunkes kort såldes över hela världen och tillsammans drog de in mer än 1 miljard kronor till UNICEF:s hjälpverksamhet. Bara det här kortet såldes i över 10 miljoner exemplar.

Rätt/Right Fel/Wrong

De främsta borgarna i staden var köpmän och hantverkare. Under medeltiden uppstod skråväsendet som organiserade yrkesutövare i hantverksföreningar. Det gav dem privilegier men krävde också lång utbildning och dokumenterade yrkeskunskaper som lärling och gesäll innan man kunde bli mästare. Det äldsta bevarade dokumentet är från 1356 och gäller skräddare i Stockholm. Vad betyder ”skrå”?

Rätt/Right Fel/Wrong

Visste du att…? Skrå kommer från tyskans ”schra” som betyder ”berett skinnstycke”. Många hantverkare använde olika typer av förkläden. Den medeltida staden var inte centralstyrd utan indelad i kvarter runt ett torg. Runt Stortorget fanns fyra kvarter. I det södra och östra kvarteret bodde köpmän, hantverkare, timmermän och fiskare. Det västra kvarteret var det fattigaste med flest daglönare och de som arbetade med matberedning. I det inre kvarteret bodde stadens förmögna borgare och köpmän samt hantverkare som skräddare, skomakare och guldsmeder.

Stadsholmen före 1547
Rätt/Right Fel/Wrong

Gå från Köpmangatan via Bollhusgränd fram till Slottsbacken och stanna där.

Rätt/Right Fel/Wrong

Skomakarnas yrkesförening bildades 1474 och fram till början av 1600-talet fanns det ett tjugotal skomakarmästare i Stockholm. Huset här på Slottsbacken köptes 1780 av skomakarämbetet och i den västra flygeln vid Bollhusgränd öppnades Skomakare-Källaren. Restaurangen blev snabbt mycket populär och hade servering både morgon, middag och kväll. Vad kallades en lättare kvällsmåltid?

A. Malmström (Digitala Stadsmuseet)
Rätt/Right Fel/Wrong

Visste du att…? En ”sexa” intogs efter klockan 18 på kvällen och var en lättare måltid med ett antal smårätter, ofta kallskuret, och några supar. En enklare variant av brännvinsbordet som senare utvecklades till smörgåsbordet. Uttrycket lever kvar i ord som ”svensexa” och ”huggsexa” och på studentnationerna används det fortfarande om festmåltider.

Stadsmuseet
Rätt/Right Fel/Wrong

Gå nerför Slottsbacken eller ta trapporna. Sväng höger in på Österlånggatan och gå fram till Smink och Perukmakar’n på Österlånggatan 13.

Rätt/Right Fel/Wrong

Smink och Perukmakar’n startade sin ateljé 1992 och här utförs många uppdrag inom teater, film, reklam och mode. En perukmakare använder ett antal hjälpmedel och specialverktyg som till exempel perukstock, tambureringsram, trässram, hårkardor och häcklor. Bilden visar en kordelmaskin. Vad används den till?

Rätt/Right Fel/Wrong

Visste du att...? Att bära peruk blev högsta mode under 1600-talet och i Frankrike bröt sig perukmakarna loss ur barberarnas skrå. Det var nu som hantverket att tillverka peruker kom till Sverige. Än idag används en del av den framställningsteknik som utvecklades då. Som i alla andra hantverk inom skråordningen fick en perukmakare gå en lång utbildning. En gesäll kunde till exempel få ägna mycket tid åt att lära sig frisera en peruk.

Rätt/Right Fel/Wrong

Gå uppför Köpmanbrinken och stanna vid statyn.

Rätt/Right Fel/Wrong

Köpmangatan är det äldsta gatunamnet och känt sedan 1323. Här i stadsmuren fanns Köpmanvalvet, en av de medeltida stadsportarna. Den revs 1685. Nedanför låg Fiskartorget som var stadens största torg. Många av köpmännen kom från någon av städerna i Hansan som kontrollerade handeln i Östersjöområdet. Vilken var den ledande Hansastaden under medeltiden?

Rätt/Right Fel/Wrong

Fortsätt nerför Köpmanbrinken till Hilda Hilda på Österlånggatan 21.

Rätt/Right Fel/Wrong

Joseph-Marie Jacquard konstruerade 1805 en vävstol där mönsterbildningen styrs av hålkort. Som textilingenjör har Lott Hildebrand på HildaHilda utvecklat en egen vävmetod där hon arbetar med jacquardvävda textilprodukter i 100 % ekologisk bomull och lin. Tittar du in ser du två gamla symaskiner. På dem sys tusentals små necessärer. Vilket motiv är populärast?

Rätt/Right Fel/Wrong

HildaHildas design är även mycket populär i Asien, framför allt i Japan och Sydkorea. Lott Hildebrand har tagit fram en serie produkter till Mominoki Nursery School i Tokyo, en förskola som är inspirerad av Skandinavien.

Rätt/Right Fel/Wrong

Fortsätt Österlånggatan fram till Stora Hoparegränd, sväng vänster och gå fram till Stora Hoparegränd 6.

Rätt/Right Fel/Wrong

Dragarna transporterade varor. Vindragarnas uppgift var att ta emot leveranser av vin och sprit men de ansvarade även för lagring och tappning. Likt hantverkarna hade de ett eget skrå och här på Stora Hoparegränd låg vindragarlagets lokal. Skråsystemet avskaffades 1846 men vindragarna fanns kvar ända fram till 1930. Gränden har fått sitt namn efter Michael Hoper som ägde ett hus här på 1500-talet. Namnet har holländskt ursprung men ”hopare” var även en yrkestitel. Vad arbetade de med?

Rätt/Right Fel/Wrong

Fortsätt Stora Hoparegränd ner till Skeppsbron, sväng höger och stanna framför Skeppsbron 24.

Rätt/Right Fel/Wrong

Skeppsbron började anläggas på 1630-talet som en ny pampig strandgata. Det äldsta huset är Skeppsbron 24. Från 1700-talet sköttes huvuddelen av de lokala sjötransporterna av roddarkvinnor. Roddbåten var nästan 7 meter lång och 2 meter bred och krävde två rodderskor. Det fanns nio stationer med roddartrappor i stan, inklusive Räntmästartrappan, som fortfarande finns kvar. Hur många passagerare rymdes i roddbåten?

A. Wetterling (Stadsmuseet)
Rätt/Right Fel/Wrong

Sväng in på Drakens gränd och fortsätt upp till Österlånggatan. Gå fram till Annika Bertilsdotter guldsmedsbutik på Österlånggatan 29.

Rätt/Right Fel/Wrong

För den som vill arbeta som juvelerare finns olika yrken; silversmed, guldsmed, ädelstensslipare och juvelfattare. Annika Bertilsdotter jobbade extra i sin pappas guldsmedsaffär och redan när hon var 15 år gammal visste hon att hon ville bli guldsmed och designa personliga smycken. När man pratar om storleken på ädelstenar anger man den i Carat, hur mycket väger 1 Carat?

Rätt/Right Fel/Wrong

Visste du att…? Renheten hos guld mäts i karat. Rent guld är 24 karat, men det är för mjukt för att kunna användas till smycken. Guldet legeras till 25 % med en annan metall, vanligtvis koppar och silver, till 18 karat. Legeras guldet med palladium blir det vitguld. Rosafärgat guld består av 25 % koppar medan gulare guld består av 25 % silver.

Rätt/Right Fel/Wrong

Visste du att...? Det arrangeras hantverksvandringar i Gamla stan! Under promenaden får du besöka hantverkarna, träffa människorna som skapar och arbetar där och höra dem själva berätta om sina yrken. Här finns även skyltmakare, bryggare, violinmakare, silversmeder, korgmakare och många fler. Boka din plats på hantverksvandringar.se

Rätt/Right Fel/Wrong

Gamla stan Tema Hantverkare
Bra jobbat!

Mästarklass!