Stadsvandring som
frågesport i mobilen

Vad är brott? Stockholm som brottsplats.

Brott är en samling handlingar som i olika grad innebär en kräkning av moraliska regler och sociala normer i samhället. I juridisk mening är brott gärningar som står i strid med lagen och för vilka det finns olika typer av straff. Enligt Bibelns skapelseberättelse blev Adam och Evas äldste son Kain världens första brottsling när … Read more

Hem Ljuva Hem – Från torparstuga till bostadsrätt

Svenska hem pryddes under lång tid av väggmålningar och hemvävda bonader. Inspirationen hämtades från medeltidens kyrkomåleri och bibelns texter. Medan väggmålningarna visade upp ett myllrande folkliv i starka färger hade den broderade bonaden* enklare motiv med kända ordspråk eller kloka råd om hur livet bör levas. Men de berättar också om vardagen och handlar ofta … Read more

Stomatolskylten – Sveriges första rörliga reklamskylt

Stomatol betyder mun (stoma) och olja (oleum) på grekiska. Från början var det ett antiseptiskt medel som uppfanns av tandläkaren Albin Lenhardtson 1895 för gurgling vid åkommor i svalget. Det innehöll terpen, barrträdsolja, och att tugga kåda är bra för tänderna är känt sedan länge. Stomatol tillverkades och marknadsfördes av Såpasjuderiet Grumme & Son och … Read more

Jenny Lind – Näktergalen från Stockholm

Den 6 oktober 1820 föds Johanna Maria Lindh hos en barnmorska på Mäster Samuelsgränd 32 i Stockholm. Modern är frånskild och dottern anges ha okända föräldrar och lämnas bort till en familj i Sollentuna. Därefter placeras hon hos nya fosterföräldrar på Hamngatan. Nio år gammal antas Jenny som elev hos Kungliga Stora Teatern och under … Read more

Berns Salonger – nöjesställe i över 150 år

Heinrich Robert Berns föddes i juli 1815 på Svartensgatan 22–24 på östra Södermalm. Familjen kom från Mecklenburg i Tyskland. I hemlandet startades vid samma tid schweizerier – caféer som serverade bakelser, pastejer och varma drycker med toddy och likörer. Fadern Johan David Berns var sjökapten men redan vid 15 års ålder hade Robert bestämt sig … Read more

Gamla stan har en levande hantverkstradition

“Stockholm är den namnkunnigaste köpstaden i Sveriges rike, ja i hela Norden. Dit komma människor av alla folk och nationer, mest dock från nedre Tyskland, och bliva upptagna bland stadens borgerskap…”. Så beskrivs Stockholm av Olaus Magnus i hans “Historia om de nordiska folken” från 1555. Staden hade då hunnit fylla 300 år och hade … Read more

Djurgårdsvilla med många namn

Djurgården var tidigare kunglig jaktmark. Sedan 1810 har kungen dispositionsrätt till området men marken ägs av staten. Villa Lusthusporten byggdes 1873 som privatbostad åt grosshandlare Alfred Brinck. Platsen har en lång, spännande historia. Här låg tidigare ett värdshus vars olika namn har inspirerats av staketet runt Djurgården. Under 1600-talet kallades det Wärdshuset Lusthus-Porten men under … Read more